Allmänna villkor

Italianissimo.se är en webshop som säljer italienska delikatesser.

Endast personer som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra inköp via italianissimo.se.

Vid beställning presenteras en preliminär prisöversikt, beroende på vad som beställs kan priset justeras både uppåt och neråt beroende på den exakta vikten på produkter som säljs i hel bit eller per kg. När beställningen är klar för leverans skickas det en slutgiltig faktura.

Pris och betalning

Ordern hanteras inom två-tre arbetsdagar från att orderbekräftelse skapats. Fakturan skickas till kund så snart beställningen är redo att skickas.

Fakturan betalas inom 15 dagar från fakturadatum.

Priserna för de beställda varorna är de som anges på italianissimo.se dagen då ordern läggs. Alla priser för privatpersoner är angivna inklusive moms om inte annat anges.

Betalning sker via Svea Ekonomi. italianissimo.se accepterar inte betalning med kontanter eller checkar.

Du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

Varor som säljs efter vikt har priser som anger ett ungefärligt pris då vikten kan variera något, det slutgiltiga priset justeras i efterhand på din faktura och är baserat på vikten på varan du köpt.

Leverans

Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid registrering. Det är du som kund som är ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress. OBS! Om du beställt kyl eller frysvaror är det viktigt att hantera varorna snarast möjligt då kylningen som vårt packmaterial ger inte håller för att ligga någon längre tid.

Varor

italianissimo.se eftersträvar att leverera varor av hög kvalitet och med bra hållbarhet.

Reklamation & ångerrätt

Om något fel skulle föreligga ber vi dig kontakta italianissimo.se. Vårt ansvar är begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. För att varan ska kunna reklameras måste originalförpackningen finnas kvar.

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Du kan därför inte ångra köp av matvaror. Du har rätt att undersöka varan men den ska vara i så kallat väsentligen oförändrat skick, vilket innebär att varan ska vara i gott skick och att originalemballaget ska finnas kvar. Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta oss på nedan angiven adress.

Force majeure

Skulle italianissimo.se på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom italianissimo.se:s kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett avtalsbrott.

Även vid Force majeure-situationer kommer italianissimo.se alltid att i möjligaste mån försöka utföra våra åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt i skälig omfattning kompensera dig.

Tvist

Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Behandling av personuppgifter

italianissimo.se behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp för att skapa en relevant köpupplevelse för dig.

Prenumeration på nyhetsbrev

Vi skickar nyhetsbrev till den e-postadress du använder när du skapar ett konto på italianissimo.se. Du kan när som helst avsluta denna prenumation genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet längst ned i varje utskick.

Upphovsrätt

Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör italianissimo.se och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med italianissimo.se. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från italianissimo.se.

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.

Skapa nytt konto

Har du redan ett konto?
Logga in istället Eller Återställ lösenordet